Belépés X
 
  Elfelejtett jelszó
A- A+

Nemzeti család- és szociálpolitikai intézet

TÁMOP-5.4.1-12
Modernizációs Projekt

Egyéb Szabályozók

 • Esetmenedzseri kompetenciák meghatározása

  A szociális és gyermekvédelmi ellátások megújításának elengedhetetlen eleme, hogy a különböző szolgáltatásokban dolgozó szakemberek megfelelően tudják definiálni, majd ezt követően kezelni a területükön megjelenő szociális problémákat annak érdekében, hogy az adott szükségletek esetében a beavatkozás megfelelő időben, és adekvát tartalommal valósulhasson meg. A probléma-azonosítási képesség természetszerűleg az egész rendszer működését befolyásolja, hiszen ebben a fázisban dől el, hogy a kliens egyáltalán bekerül-e a rendszerbe, és ha igen, milyen ellátásokat és szolgáltatásokat fog igénybe venni, illetve azok ténylegesen illeszkednek-e szükségleteihez. Lényeges ugyanakkor, hogy a szociális és gyermekvédelmi szakemberek rendszerszerűen, saját és mások kompetencia-határainak ismeretében legyenek képesek a felmerült problémák diagnosztizálására, valamint a beavatkozási irányok kijelölésére. A tartalomfejlesztés eredményei, illetve a modellezés tapasztalatai egy olyan kézikönyvben kerülnek összegzésre, amely az egyes szolgáltatások kapcsolódásait mutatja be.

 • Esetmenedzseri képzési tananyag kidolgozása

  Kamasz gyermekek ellátásával kapcsolatosprotokollok kidolgozása

 • A gyermekvédelemben elkészítendő dokumentumok akkor válnak - hiánypótló szerepet vállalva - a szakmafejlesztés eszközeivé, ha a különböző szolgáltatási területek együttműködésével összehangolt, a gyermekek érdekeit szem előtt tartó közös működésre koncentrálnak. A gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás területén egyaránt nagy kihívást jelent a kamaszkorban a gyermekvédelem látókörébe került gyermekek ellátása. A gyermekjóléti alapellátások sokszor eszköztelenek a kamaszkorban felszínre kerülő, sokszor évek óta lappangó problémák akut kirobbanásával szemben, ezzel együtt a gyermekvédelmi szakellátásban ez a probléma a nagyszámú kamaszkori bekerülésben jelentkezik. Szükségesnek tűnik, hogy a gyermekvédelem gyakorlatában egységes elvi alapokon kerüljenek kidolgozásra a kamaszkorú gyermekek ellátásának szakmai keretei, specifikus módszertani alapvetései. A tanulmány elkészítésének célja, hogy rendszerbe foglalja azokat a szakmai ismereteket, amelyek a kamaszkorú gyermekek egységes, minőségi ellátását hivatottak biztosítani. További cél, hogy a szolgáltatói rendszer különböző területein dolgozó szakemberek számára egyértelművé váljon a további szereplők kapcsolódása, mozgástere.

 • Támogatott döntéshozatali protokollok kidolgozása

  Az új Polgári Törvénykönyv bevezeti a támogatott döntéshozatalt, amelynek érdekében fontos a szakmai protokoll kidolgozása, valamint a támogatottak és a támogatók számára rövid és közérthető tájékoztató anyag elkészítése. Szükséges továbbá a hivatásos támogatóként kirendelhető személyek számára egy olyan képzési anyag előkészítése is, melynek felhasználásával a szociális és gyámhivatalok a jelenleg hivatásos gondnokként működő személyek közül kiválasztják és felkészítik a hivatásos támogatókat.

 • Gyermekvédelmi gyám feladatához kapcsolódószakmai anyagok kidolgozása
 • Az esetmenedzser feladatkörhöz kapcsolódva kerül megfogalmazásra.

 • Gyermekvédelmi jelzőrendszer támogatásának kidolgozása
 • A projekt során az esetmenedzseri funkcióhoz kapcsolódva olyan tevékenység-leírások készülnek, amelyek az egyéb szolgáltatásokhoz való preventív ellátások tekintetében a területi heterogenitás kérdéseire reflektáló, a szakmaközi együttműködés hatékonyságát növelő iránymutatásokat adnak. Az elkészülő dokumentum mind a jelzőrendszer szervezésével, mind annak működtetésével kapcsolatosan hatékony segítséget kíván nyújtani a feladatot ellátó szakemberek számára.

 • Örökbefogadás előkészítéséhez és utánkövetéséhezkapcsolódó szakmai anyagok kidolgozása

 

Kiadvány: Letöltés